SAWA

PRZEWODNIK i pilot

WYCIECZKI

Zostały zebrane w trzy bloki. 


W pierwszym zwiedzanie. Trasy Warszawy dla tych, którzy chcą poznać miasto w krótszym lub dłuższym czasie. A dla bliskch, którzy mogą poświęcić jej więcej czasu - odkrywanie dokładniejsze obszarów miasta. Tu także propozycje dla tych, którzy chcą się od niej oddalić na chwil kilka lub kilka nawet dni. 


Blok o poznawaniu zbiera te miejsca, które warto poznać, by dowiedzieć się jak filtrowana jest woda, jak powstaje czekolada, co kryją ściany meczetu czy synagogi. Zaprasza także na wędrowanie śladami wielkich, którzy w Warszawie mieszkali. 


Szkoła wrażliwości proponuje spotkania skłaniające do refleksji, uczące wrażliwości właśnie dzięki spotkaniom z wilkami, słoniami, innymi zwierzętami czy sadząc rośliny.


Jeżeli opis jakiejś wycieczki Cię zaciekawił, napisz - otrzymasz program.